FacadeRens

Vask af steniplader for Boligforening

Her vasker FacadeRens fem boligblokke på i alt 9.000 m2 facade beklædt med steni-plader for en stor boligforening. På billederne kan du tydeligt se, hvor beskidte facaderne var, inden vi afrensede facaden, vinduesrammer, tagrender og nedløbsrør. Alt blev vasket ned manuelt med børster.

Tag et kig på vores tidligere opgaver