FacadeRens

Rensning af fredede bygninger

I Danmark er der mange fredede bygninger og huse. De er med til at fortælle en historie om Danmark, og der findes mange forskellige regler for, hvordan de må og skal vedligeholdes. Det er ofte bygninger som kan opleves på den ene eller anden måde, og derfor er det vigtigt, at de fremstår i ordentlig stand.

En flot facade gør en stor forskel

En måde, hvorpå en fredet bygning kan fremstå i god stand, er ved en flot facade. Hos FacadeRens har vi stor respekt for den historie, som de fredede bygninger fortæller. Derfor sørger vi altid for at behandle facaderne på fredede bygninger og huse nænsomt. Hos FacadeRens renser vi alle former for facader på en passende måde. Derfor er vi en stærk samarbejdspartner til rensning af fredede bygninger.

FacadeRens

Hvad er en fredet bygning?

En fredet bygning er en historisk bygning. Den skal være med til at fortælle en del af historien om en periode i dansk historie. Det kan både være en arkitektonisk eller kulturhistorisk fortælling. Som hovedregel skal en bygning være minimum 50 år gammel for at kunne blive fredet.

En fredet bygning er fredet både indvendigt og udvendigt, men der er ikke regler for, hvad bygningen skal bruges til. Et fredet byhus kan derfor sagtens bruges som kontorudlejning, blot bygningen behandles efter reglerne.

Eksempler på fredede bygninger kan være:

  • Kirker
  • Slotte
  • Gamle togstationer rundt om i landet
  • Gamle bindingsværkshuse
  • Gamle produktionsvirksomheder
  • Gamle bondegårde

Hvad må udføres på en fredet bygning?

Det er kulturministeren og Kulturstyrelsen, der står for regler og love omkring fredning af bygninger, samt hvad der må udføres af arbejde herpå. Hvis du er ejer af en fredet bygning, er du forpligtet til at vedligeholde bygningen, da du anses for at være ejer af et stykke kulturarv.

Hvis du har byggeprojekter, som du gerne vil have udført på din bygning, skelnes der mellem tre typer af projekter:

  • Projekter, som ikke kræver underretning til Kulturstyrelsen
  • Projekter, som kræver underretning til Kulturstyrelsen
  • Projekter, som kræver tilladelse fra Kulturstyrelsen

Projekter, som ikke kræver underretning

Da du er forpligtiget til at vedligeholde bygningen, behøver du ikke at underrette Kulturstyrelsen, hvis du vil reparere eller udbedre skader, hvor du ikke ændrer på hverken farver, materialer, overflader, omfang og indretning. Herunder gælder eksempelvis facaderensning.

Projekter, som kræver underretning

Skal du lave mindre ændringer, hvor du introducerer nye materialer eller farver til bygningen, skal du som minimum underrette Kulturstyrelsen. Herunder arbejde som opsætning af greb til personer med nedsat funktionsevne eller opsætning af skilte, der er i overensstemmelser med regler fra en lokalplan.

Projekter, som kræver tilladelse

Større reparationer eller ændringer på bygningen kræver en tilladelse fra Kulturstyrelsen. Hvis facaden skal pudses, kræver det eksempelvis tilladelse. Udskiftning af vinduer eller nyt tag kræver også tilladelse, selvom dette ofte vil være et spørgsmål om vedligeholdelse.

Er du i tvivl om, hvilket arbejde der må udføres på en fredet bygning, bør du kontakte Kulturstyrelsen.

Professionel facaderens af fredede bygninger

Når en facade skal renses på en fredet bygning, er det særdeles vigtigt, at du bestiller professionelle fagfolk til at klare opgaven. På en fredet bygning er det vigtigt at kende de materialer, som man arbejder med, så man ikke laver skade. Derfor skal man kende facadens materiale såvel som det udstyr og de materialer, man arbejdet med.

Hos FacadeRens er vi vant til at arbejde nænsomt og med kunden i fokus. Derfor er vi den oplagte samarbejdspartner til rensning af facader på fredede bygninger. Ring til FacadeRens på +45 70 26 75 20 allerede i dag. Vi kører i hele Danmark og kommer gerne forbi, for at give dig et uforpligtende tilbud.

Tag et kig på vores tidligere opgaver

Audi Fredericia
Facaderens

Helt perfekt hos Audi

FacadeRens har hjulpet AUDI i Fredericia med at få vasket facaden og renset tyggegummi af deres p-plads. Facaden er beklædt med plader og

Læs mere »