FacadeRens

Tagrenderens for Favrskov Kommune

På billederne kan du se FacadeRens rense tagrender for Favrskov Kommune på et af deres ældrecentre. Som billederne viser, ligger der alt fra strikketøj til jord i tagrenderne. Og de trænger gevaltigt til tagrenderens.

Når du får renset dine tagrender hjælper det med til at forlænge tagrendernes levetid og reducerer udgifterne til bygningens vedligehold. Hos FacadeRens tilbyder vi rensning af tagrender og anbefaler et jævnligt opsyn med tagrenderne, da de tit er et overset punkt i den almindelige vedligeholdelse.

Tag et kig på vores tidligere opgaver