FacadeRens

Facaderengøring hos JoEl

JoEl i Odense har til huse i en bygning bestående af glatte betonelementer. I dette tilfælde var bygningen hårdt angrebet af rødalger, og FacadeRens algebehandlede bygningen to gange inden vi påbegyndte facaderengøringen.

Selve afrensingen foregik med ca. 170 bars tryk med en skånsom fladdyse og vand med en temperatur på 90 grader. Med en sådan afrensningsmetode forsvinder algen og det rødlige skær, som den har afgivet i betonen. På billederne kan du tydeligt se, hvor langt vi er kommet i processen.

I dag fremstår bygningen som ny.

mere end facaderengøring 

Hos FacadeRens har vi stor erfaring med afrensning af betonbygninger og
efterfølgende imprægnering. Vi har udført bygningsimprægnering i mange år og kan bl.a. nævne Dansk Supermarkeds nye hvide bygning i Brabrand, som en af vores opgaver.

FacadeRens valgte at imprægnere bygningen med Protectosil SC Concentrate. Sådan en imprægnering har en utrolig evne til at sky vand og snavs, da den lægger sig på overfladen og kan genbehandles efter behov. Det afhænger af den ydre påvirkning, hvor ofte genbehandlingen er nødvendig – vi anbefaler som hovedregel en genbehandling efter mellem 5 og 8 år.

Kontakt os på +45 7026 7520 og hør mere om facaderengøring og alle de muligheder der er inden for bygningsimprægnering.

Tag et kig på vores tidligere opgaver

Max Sibbern A/S
Facaderens på betonfacader

Det ser utrolig godt ud

FacadeRens har udført facaderens med børster, samt betonafrensning med hedvandsrenser for Max Sibbern A/S. Desuden har bygningen fået en omgang bygningsimprægnering, så resultatet holder

Læs mere »